Ukratko

SVE VJEŽBE MORATE IMATI iz : kemije, fizike, biologije. Inače nadoknada.

Ne smijete izostati niti s jednog predmeta više od 30%.

Što nema ocjenu: tjelesni i engleski (samo skupite te plusiće) i na kraju dobijete potpis.

Izborni predmeti i tjelesni nose po 1,5 ECTS, Engleski i Prva pomoć po 1 ECTS, Socijalna, Uvod i Psihološka po 2 ECTS, Fizika 6, Kemija 8, Biologija 10 i Anatomija 22.

Ako vam bilo što treba, pitajte, ima nas koji želimo uvijek pomoći, nijedno pitanje nije glupo. Svake godine se nešto mijenja, raspitujte se, skupljajte informacije…

Tko uči proći će na bilo kojem predmetu. Ne treba slušati baš sve savjete, treba učiti.
Svi ispiti (osim stehiometrija i svi pismeni praktični iz anatomije) će vam biti na zaokruživanje po principu državne mature (test, list za odgovore). Riješanja vam većinom izbace u roku tog istog dana, ili max 2 dana.