Ustroj (Skupština)

FOSS-MedRi

 • predsjednica FOSS-a i SZ-a: Ema Karmelić
 • zamjenica predsjednice FOSS-a i SZ-a: Valentina Obadić
 • tajnica: Tena Piljušić

Predstavnici odbora koji djeluju pri FOSS-u

 • povjerenica za znanost (ZOSS): Maja Ploh
 • povjerenica za volonterstvo (VOSS): Nika Mančić
 • povjerenik za informatiku (IOSS): Eduard Oštarijaš
 • povjerenica za nastavu (NOSS): Marita Babić
 • povjerenica za sport (SOSS): Kika Vrkljan
 • povjerenik za kulturu: Alen Mančić
 • povjerenik za zabavu: Dominik Lenčić
 • povjerenica za međunarodnu suradnju i EMSA-u Rijeka: Magda Gajski
 • povjerenica za Speculum: Ivana Mrđen
 • povjerenik za FOSS Alumni: prof. dr. sc. Davor Štimac

Članovi uključnih tijela Medicinskog fakulteta u Rijeci

 • Povjerenstvo za izborne predmete: Dora Rukavina, Christina Isabell Jukić
 • Povjerenstvo za kvalitetu: Nikolina Špoljarić, Kristina Kampić, Filip Matija Vuković
 • Povjerenstvo za financiranje studentskih projekata: Ema Karmelić, Tena Piljušić, Ivan Franin
 • Povjerenstvo za nastavu pri KBC-u: Alen Mančić, Valentina Obadić, Nikola Krolo