Ustroj (Skupština)

FOSS-MedRi

 • predsjednik  FOSS-a i SZ-a- Josip Aničić ● josip.anicic2@gmail.com ● 091/920-2600
 • zamjenik predsjednika FOSS-a – Luka Rukavina ●  lukarukavin@gmail.com ● 091/5450-489
 • zamjenik predsjednika SZ-a – Franjo Carović ● fcarovic@gmail.com ● 097/755-0356
 • tajnik – Franjo Carović ● fcarovic@gmail.com ● 097/755-0356

Predstavnici odbora koji djeluju pri FOSS-MedRi

 • povjerenik za nastavu (NOSS) – Duje Štambuk ● anaoljaca@gmail.com ● 095/500 22 79
 • povjerenik za sport (SOSS) – Igor Momčilović  ● soss@foss.hr ● 099/ 732 9073
 • povjerenik za znanost (ZOSS) – Hrvoje Omrčen ● hrvoje.omrcen@uniri.hr ● 098/1382 -403
 • povjerenik za informatiku (IOSS) – Kristian Barbić  ● kristian04@gmail.com  ● 097/799-7584
 • studentski pravobranitelj – Ana Oljača ● anaoljaca@gmail.com ● 095/500 22 79
 • povjerenik za kulturu –Dolores Marinić  ● dolores.dollythesheep@gmail.co
 • povjerenik za izdavačku djelatnost – Samir Softić ● softa@foss.hr
 • povjerenik za Speculum –Ana Oljača/ Damir Ćaćić
 • povjerenik za kongresnu djelatnost – Marija Vrljičak ●marijavrljicak@yahoo.com
 • povjerenik za volonterstvo- Ivana Radovčić ● ivana.radovcic.5@gmail.com
 • povjerenik za međunarodnu suradnju – Ema Karmelić  ● ema.karmelic@yahoo.com
 • povjerenik za EMSA Rijeka – Ema Karmelić  ● ema.karmelic@yahoo.com
 • povjerenik za odnose sa Sveučilištem u Rijeci – Aničić Josip● josip.anicic2@gmail.com
 • povjerenik za FOSS Alumni – prof. dr. sc. Davor Štimac
 • predsjednik SŠD SOSS – Igor Momčilović  ● soss@foss.hr ● 099/ 732 9073

Predstavnici studenata

 • Medicina
  1. godina – Eduard Oštarijaš (Tena Piljušić)
  2. godina – Ema Karmelić (Alen Mančić)
  3. godina – Josip Aničić (Matea Tomasić)
  4. godina – Luka Rukavina (Dolores Marinić)
  5. godina – Ana Oljača (Aron Roth)
  6. godina – Marin Miličević (Magdalena Pezić)
 • Predklinika – Damir Ćaćić  (Kristina Kampić)
 • Klinika – Iva Skočilić (Ivana Radovčić)
 • Medicina – Igor Salopek (Marija Vrljičak)
 •                        – Franjo Carović (Iva Dumančić)
 • Stomatologija – Andrea Amidžić (Ivan Delić)
 • Sanitarno inženjerstvo – Marko Bulić (Lidija Šimić)
 • Fizioterapija – Kruno Topolski (Paula Senković)
 • MLD – Anamarija Banovac (Nermina Diragić)
 • Sestrinstvo – Mario Vidović (Marija Helena Ružić)
 • Radiologija – Anamaria Jambreković (Andrej Požgaj)
 • Postdiplomski studiji – Aron Grubešić (Marko Škoda)

* zamjenici su navedeni u zagradi