Uloga progesterona u ranoj trudnoći i kancerogenezi

Voditelj projekta

Biserka Mulac-Jeričević

Što student može očekivati od rada na ovom istraživanju?

Student može očekivati koautorstvo na znanstvenom radu. Od vještina student će moći svladati Western blot analizu i PCR tehnike pod vodstvom mentora ili suradnika mentora. Student će biti upućen u pravilno vođenje laboratorijskog dnevnika tako da njegovi rezultati budu legalni dokument koji se mogu koristiti za znanstvenu publikaciju. Studenta mora biti odgovoran za svoj rad i poštovati pravila rada u laboratoriju potrebnog za njegovu sigurnost kao i sigurnost ostalih članova laboratorija. Ovisno o doprinosu student može očekivati koautorstvo na znanstvenoj publikaciji. Vrijeme koje treba uložiti je teško predvidjeti, ali dva sata tjedno nije dovoljno.

Posebni uvjeti

Student koji je motiviran za rad na ovom projektu. Ocjene nisu bitne. Studenti od 3-6 godine.

Broj studenata

2

Kontakt e-mail

bmulac@medri.hr

Kratki opis istraživanja

Steroidni hormon progesteron zajedno s estrogenom kontrolira sve aspekte ženske reprodukcije. Progesteron se u stanici veže za transkripcijske faktore progesteronski receptor A (PR-A) i progesteronski receptor B (PR-B). Proteini PR-A i PR-B nastaju transkripcijom s jedinstvenog gena. U svim reprodukcijskim organima prisutni su i PR-A i PR-B i njihov relativni omjer se mijenja s endokrinološkim statusom organizma kao i za vrijeme tumorogeneze. Fenotipska analiza PR-A ili PR-B „knockout“ miševa je pokazala da je transkripcijska aktivnost ova dva proteina različita i da ovisi o organu u kome su biološki aktivni. Cilj ovog projekta je identificirati gene čija ekspresija ovisi o biološkoj aktivnosti progesterona i pronaći signalne putove kojima progesteron preko PR-A i/ili PR-B regulira programe proliferacije, diferencijacije i apoptoze stanica u reprodukcijskim tkivima. Specifično, od studenta bi se očekivalo da savlada tehnike Western blot analize i qPCR koje bi se koristili za određivanje razine PR-A i PR-B u uzorcima proteina/RNA dobivenih iz humanih biopsija uterus pacijentica s rekurentnim spontanim pobačajima. Cilj je utvrditi da li i koliko omjer PR-A/ PR-B utječe na ishod trudnoće.
Trenutno je vrlo malo poznato u individualnoj ulozi progesteronskih receptora u normalnoj humanoj fiziologiji kao i tijekom kancerogeneze tako da svako novo saznanje je od velike važnosti za zdravlje žena.