Debatni klub Medicinskog fakulteta u Rijeci

Debata je argumentirana rasprava. Debatni klubovi su standard i tradicija na zapadnim sveučilištima, kao mjesta na kojima se raspravlja o svjetskim, lokalnim, moralnim, zabavnim, uzaludnim ili značajnim kontroverzama.

Pored redovnih sastanaka, debatanti odlaze na međunarodne turnire, na kojima svoje vještine i ideje sukobljavaju sa onima studenata diljem svijeta, iz najrazličitijih geografskih i socio-ekonomskih pozadina i akademskih usmjerenja. Tada je debata samo dio priče, koja obuhvaća putovanje u nove zemlje, stvaranje prijateljstava i kontakata, zabavu i skupljanje iskustava.

Debatni klub Medicinskog fakulteta u Rijeci je dio Riječkog debatnog saveza, organizacije koja pokriva sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci. Zajedno s kolegama sa drugih fakulteta, organiziraju se sastanci, javne debate i različiti seminari i edukacije, kao i odlasci na međunarodne turnire.

Format debate je British Parliamentary Debate (BP), što znači da se ekipa sastoji od dva člana. U debati sudjeluju 4 ekipe, od njih dvije vlade i dvije opozicije, prva i druga. Strana koja vam je dodijeljena određuje koja je vaša uloga u debati: braniti zadanu tezu ili je pobijati. Na kraju, ona ekipa koja je uvjerila sudački panel pobjeđuje. Neke teze na koje se često debatira uključuju:

  • Round 1 This House would allow the use of torture.
  • Round 2 This House believes that Taiwan should declare independence now
  • Round 3 THW not allow local government to pay for the relocation of homeless people
  • Round 4 This House believes that the European Union should only direct aid to nations that pursue environmentally sustainable development.
  • Round 5 This House believes that every criminal defendant should be required to use a government provided defense lawyer.
  • Round 6 THW subject foreign political contributions to greater restrictions than domestic contributions.
  • Round 7 This House would assassinate Vladimir Putin.
  • Round 8 THB that governments should never rescue failing private industry.

Ovo su teze sa prošlogodišnjeg svjetskog natjecanja u Botzwani. Dok neke zahtijevaju barem minimalno praćenje Dnevnika ili listanje novina jednom tjedno, većina ih zahtijeva kritičko razmišljanje i smisao za humor. 🙂

Neka slavna ličnost je jednom izjavila: „Pjesnikom se rađa, a govornikom se postaje“. Stoga, ne brinite se ako mislite da niste baš dobri u govorništvu, jednostavno se pojavite na nekom od sastanaka – i vidite ili probajte 😀

P.S. Ne tražimo samo debatante – ako tko želi postati debatni sudac, veoma ste dobrodošli (sudaca nam nedostaje trenutačno!)