SOSS – sportski odbor svih studenata

Sa tradicijom fakulteta dužom od 50 godina, oduvijek smo poticali naše mlade kolege na izvannastavne aktivnosti u smislu obogaćivanja njihovih iskustava kako po pitanju organizacije posla tako i povezivanju studenata na nacionalnoj razini.

Krovna studentska organizacija na našem fakultetu je FOSS (Fakultetski odbor svih studenata), u sklopu koje se razvila i sportska sekcija pod nazivom SOSS (Sportski odbor), koji broji članove sa svih studija, a ujedino je i članica RŠSS-a, Riječkog Športskog Sveučilišnog Saveza. Primarni cilj ove sekcije je upravo aktivacija što većeg broja studenata te omasovljenja studentskog športa kako bi došlo do povezivanja studentskih struktura diljem sveučilišta u Hrvatskoj, a i šire. Takvu inicijativu među našim studentima iznimno podržavamo i potičemo. Osnivanjem sportske sekcije na našim fakultetu željelo se konačno krenuti s organiziranim sustavom športskih natjecanja među studentima na Riječkom fakultetu.

Sudjelujemo u mnogim projektima kao što su «Humanijada», te u svim sveučilišnim natjecanjima. Zatim organiziramo Malonogometni turnir i Dan sporta koji se održava svake godine u prosincu u sklopu Dana fakulteta.

Što se tiče strukture SOSS-a u vodstvu udruge je Igor Momčilović kao predsjednik, Aron Roth  kao zamjenik predsjednika, te povjerenik za sport u FOSS-u Igor Momčilović. Udruga broji desetak aktivnih članova te pedesetak sportaša sa stomatologije, fizioterapije, radiologije, DSI, MLD te medicine koji sudjeluju u svim natjecanjima.

Kontakt

Igor Momčilović
099 732 9073
soss@foss.hr