EMSA Rijeka

O EMSI

  • Ideja o EMSA-i je nastala 1990 godine u Belgiji, a već slijedeće godine je i osnovana prva podružnica.
  • Studentska je udruga koja već 13 godina djeluje pri Medicinskom fakultetu u Rijeci.
  • Jedna od 70 podružnica EMSA Europe (www.emsa-europe.org)
  • Aktivno provodi 4 projekta a dva su još u relizaciji i čekaju nove generacije voljne zabavnog rada i željne novih iskustava

Naši ciljevi

  • Uključiti studente u projekte
  • Naučiti studente što je to timski rad i kako funkcionira naša zajednica
  • Omogućiti studentima druženje s stranim kolegama, putovanja u druge zemlje i razmjene ideja
  • Približiti studente radu s djecom
  • Omogućiti polaganje dodatnih ispita koji su od velike važnosti za medicinsku struku te osobnom napredovanju studenta

Projekti »

Kontakt osobe

EMSAEma Karmelić

ema.karmelic@yahoo.com