natječaj

Natječaj za karnevalsku masku

Poštovane kolegice i kolege,

ove godine dajemo vam priliku da i sami sudjelujete u stvaranju maske s kojom će Medicinski fakultet u Rijeci, po treći put, sudjelovati na Riječkom karnevalu u veljači slijedeće godine. Natječaj je otvoren do 22. listopada ove godine, a osoba čiji prijedlog bude izabran kao najbolji ostvaruje pravo na besplatno sudjelovanje na Karnevalu. Više ›