O nama

U pedesetšest godina dugoj povijesti Fakulteta u interesu i za dobrobit svih studenata, a zahvaljujući istaknutoj nekolicini onih koji su od studiranja tražili mnogo više, već pedesetšestu godinu djeluje vrlo dinamična studentska udruga, danas pod punim imenom FOSS-MedRi (Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci), ali oduvijek znana i nazivana kao FOSS.

FOSS-MedRi je neprofitabilno, nestranačko i nepolitičko tijelo studenata dodiplomskog studija i zdravstvenog odjela na Medicinskom fakultetu u Rijeci. FOSS-MedRi je krovna udruga studenata Fakulteta u čijoj su skupštini zastupljeni predstavnici svih ostalih udruga koje djeluju pri Fakultetu, predstavnici Studentskog zbora i predsjednici pojedinih odbora kroz koje se vrše djelatnosti Udruge, u daljnjem tekstu skraćeno, FOSS-a.

Ciljevi, opseg djelatnosti, načela rada FOSS-a, kao i ostale pojedinosti detaljno su propisani statutom. Zaštita prava i interesa studenata, poboljšanje standarda i kvalitete studiranja, promidžba Studija medicine te povezivanje studenata s naglaskom na razvijanju osjećaja pripadnosti Fakultetu temeljni su ciljevi FOSS-a.

Što silom prilika na valovima ideoloških sukoba unutar bivše države, što uviđanjem potreba za prilagođavanjem uistinu sve bržim društvenim promjenama najslavljenija je studentska udruga više puta mijenjala ustroj, statut te, doduše samo formalno, i naziv. Ponekad razlog tome i jesu bile izmjene zakonskih okvira i perturbacije na političkoj sceni, ali ponekad su posrijedi bile samo nove studentske inicijative. Udrugu je zatim ugrozio raspad bivše države, pa izmjene zakonskih akata u novoj državi, ali svejedno, dovitljivošću svojih vođa uvijek bi se održala stremeći uglavnom istim ciljevima, i bila bi u govornom jeziku nazivana istim, sada već legendarnim imenom, FOSS. Tako da, zbog njegove dugovječnosti i sveprisutnosti u studentskom životu, gotovo da i nema potomka ove kuće kojemu bi taj akronim bio nepoznat. Za potrebe ovog kraćeg pregleda dugogodišnjeg djelovanja FOSS-a, nećemo detaljno ulaziti u sve te složene promjene koje se od 1955. ionako uzaludno nasukavaju na obale njegova blistava kontinuiteta.

U svoj raznolikosti interesa koje su studenti pokazivali kroz rad u FOSS-u nagon za arhiviranjem nikad se nije u potpunosti afirmirao, i stoga je zavirivanje u prošlost FOSS-a prava historiografska, ili, bliže praksi, telefonistička avantura. Ipak, vrlo je zanimljivo bilo istražiti koji su to studenti od samih početaka do dana današnjeg vodili FOSS, a napose gdje su i čime se bave neki od njih sada…

Info:

Fakultetski Odbor Svih Studenata

Braće Branchetta 20,  51000 Rijeka

IBAN (kod Erste & Steiermarkische bank): HR42 2402006 1100641588

OIB: 79068098805