Etički kodeks studenata Medicinskog fakulteta

Poštovane kolegice i kolege,

početak akademske godine (a studeni se valjda još uvijek takvim smatra), možda je ponajbolje vrijeme za “web promociju” dva nova dokumenta koje je usvojilo Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta. U ovom slučaju radi se o etičkim kodeksima koje vam stavljamo “na uvid” kako bi već od danas bili i formalno upoznati s vašim “pravima i obvezama”. Zato nije na odmet svakome od vas, pročitati tih desetak stranica teksta i provjeriti koji su zadaci stavljeni pred vaše nastavnike, a koji pred studente, kako izgleda poželjan odnos studenta i nastavnika, ili pak tko vas je dužan obavještavati o nenadanim promjenama rasporeda nastave. U preambuli Etičkog kodeksa studenata istaknuto je kako se njime posebno “potiče humanost i kolegijalnost studenata, kao i afirmativan odnos prema nastavi i znanstvenoistraživačkom radu“. Stoga neka i ovih par redaka budu poticaj snažnijoj solidarnosti, čestitosti i akademskom uspjehu!

(I.S. / FOSS MedRi)

Etički kodeks nastavnika

Etički kodeks studenata

Postano u Dokumenti, Novosti